Trainingen

Seta biedt ruime trainingsmogelijkheden aan voor zowel jeugd als senioren/recreanten.

De gerichte trainingen worden onder leiding van ervaren en goed opgeleide trainers gegeven. Naast gerichte trainingen is er ook volop de mogelijkheid tot vrij spelen. Dit kan zelfs buiten onderstaande tijden. 

Trainingstijden Seizoen 2019 - 2020

Maandag

18.30 – 19.45 Gerichte training jeugd

19.45 – 21.15 Gerichte training senioren, recreanten en jeugd

Vanaf 21.15 Vrije training senioren & recreanten

Dinsdag

9.30 – 10.15 Gerichte training senioren 50+ 

10.15 – 11.00 Vrije training senioren 50+ 

Donderdag

9.30 – 11.00 Vrije training senioren 50+ 

15.00 – 16.15 Gerichte training jeugd tot 12 jaar

18.00 – 19.30 Gerichte training jeugd selectie

Vanaf 19.30 Vrije training alle leeftijden

Vrijdag

18.30 – 20.00 Gerichte training jeugd

20.15 – 21.15 Gerichte training senioren & recreanten

Vanaf 21.15 Vrije training senioren & recreanten

Tijdens de gerichte training werken we aan de hand van “leerdoelen”. Deze leerdoelen zijn onderverdeeld naar verschillende ontwikkelingsgebieden. Zie hiervoor het trainingsplan.

Schoolvakanties
In de schoolvakanties is er geen reguliere training. Wel zullen er tijdens enkele schoolvakantie andere tafeltennisactiviteiten georganiseerd worden. Hierover wordt iedereen tijdig geïnformeerd.

Tafeltennisplan

Gedurende het seizoen werken we in blokken. In elk blok staat er een ontwikkelingsgebied van het tafeltennis centraal:

Blok 1 – basishouding

Blok 2 – slagtechniek

Blok 3 – bewegen

Blok 4 – opslag

Blok 5 – ontwikkeling balgevoel en motoriek

Het ontwikkelingsgebied dat centraal staat krijgt elke training aandacht. Daarnaast komen er in elke training ook minimaal twee andere ontwikkelingsgebieden aan bod. Elk blok sluiten we af met een test. De ouders krijgen daarmee ook een beeld van de ontwikkeling van hun kind. De leerdoelen per blok verschillen per trainingsgroep en zelfs per individuele speler of speelster!

Naast de hierboven genoemde ontwikkelingsgebieden zijn er nog een aantal gebieden die aan de orde komen, maar niet centraal staan gedurende een heel blok. Dit zijn bijvoorbeeld tactiek en spelregels.

55+ tafeltennis In samenwerking met KBO Sevenum

Informatie Seta
In oktober 2008 is op initiatief van Seta een samenwerking tot stand gekomen met de KBO Sevenum om te gaan proberen één of twee ochtenden in de week tafeltenniscentrum Stapvast open te stellen voor leden van de KBO. Aangezien de proefperiode (najaar 2008) veel enthousiaste deelnemers opgeleverd heeft is besloten om vanaf 1 januari 2009 definitief van start te gaan met 55+ tafeltennis.

Deelnemers aan de ochtendgroepen kunnen gebruik maken van alle faciliteiten die tafeltenniscentrum Stapvast en Seta te bieden hebben. Hierbij kan gedacht worden aan batjes en balletjes maar ook aan het gebruik van de kantine om voor, tijdens en na het tafeltennis samen een kopje koffie te drinken.

Informatie KBO
Voor elke dag is een groepsleider/contactpersoon aangesteld respectievelijk Piet Baten en Jan Nellen. Zij zorgen voor openen en sluiten van de hal, regelen het bargebruik en zien toe op naleving van de huisregels van Seta.

Zij beslissen ook of een lid van Seta al dan niet kan meespelen en onderhouden het contact met het bestuur van de KBO Sevenum. Een lid kan in beide groepen meespelen. Leden van de groep kunnen uitsluitend personen zijn, die lid zijn van de KBO Sevenum.