Technische Commissie

De Technische Commissie (TC) houdt zich bezig met kerntaken van de tafeltennisvereniging. Het takenpakket van de TC bevat onder meer:

Wedstrijden

 • Competitie
  • Teams samenstellen en opgeven voor de zaterdagcompetitie
  • Organiseren/begeleiden zaterdagcompetitie Seta teams
  • Organiseren van wedstrijden voor de beginnende jeugd.
 • Externe toernooien
  • Bekend maken / publiceren van toernooien waaraan Setaleden kunnen deelnemen.
  • Verzorgen inschrijving externe toernooien.
  • Organiseren vervoer en begeleiding bij jeugdtoernooien
 • Interne toernooien
  • Organiseren van clubkampioenschappen (kaKa) voor zowel jeugd, senioren als recreanten.
  • Organiseren van andere wedstrijdvormen voor de leden (naar behoefte).

Training

 • Organiseren van training voor jeugd en senioren.
 • Verzorgen van trainingen voor jeugd en senioren.
 • Verzorgen van gasttrainingen.
 • Begeleiden van jeugd die gebruik maakt van gecentraliseerde trainingen vanuit de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB).

Materiaalbeheer

 • Beheren tafeltennis- en trainingsmaterialen (tafels, netten, afrastering, ballen, batjes, robot en overige spelmaterialen).
 • Bestellen batjes, rubbers, e.d. voor leden.

Meer informatie hierover is te vinden op de website onder “contact” – “bestellen tafeltennismaterialen”.

Samenwerking

 • Deelnemen aan bijeenkomsten uit het oogpunt van samenwerking vanuit de NTTB of andere organisaties.

Wedstrijden en trainingen specifiek voor recreanten vallen onder het recreantenkader.

Samenstelling commissie en taakverdeling 
René Kerstjens – voorzitter, competitieleider en toernooileider
Guus Roosen – notulist
Ron van Enckevort – training, materiaalbeheer en financiële zaken

(Vacature)

De commissie vergadert ca. 4 keer per seizoen.