Poets- & Kantinecommissie

De poets- en Kantinecommissie (PKC) houdt zich bezig met taken rondom de kantine van het clubgebouw Stapvast. Het takenpakket van de PKC bevat onder meer:

Kantine

  • Samenstellen en distribueren van kantinerooster
  • Controle op uitvoering van kantinediensten
  • Inkoop en voorraadbeheer kantine
  • Evalueren en aanpassen assortiment
  • Zorgen voor registratieformulieren, prijslijsten e.d. (i.s.m. bestuur)

Poetsen

  • Uitvoeren wekelijkse schoonmaakwerkzaamheden clubgebouw (binnen)
  • Inkoop poetsmaterialen
  • Afvoer afval
  • Wassen handdoeken, e.d.

Alle genoemde taken onder “Poetsen” worden uitgevoerd door één vrijwilliger die hiervoor een vergoeding ontvangt.

Samenstelling commissie
Rik Clephas, Peter Wetjens en Gijs Janssen

Taakverdeling 
Gijs Janssen – roostermaker kantinediensten
Karin van Gasteren – inkoop en voorraadbeheer drank
Hans Willems – poetsen & inkoop / voorraadbeheer poetsspullen
Rik Clephas en Peter Wetjens – inkoop en voorraadbeheer etenswaren

De commissie vergadert ca. 2 keer per seizoen.