Commissies

Naast het bestuur zijn er binnen onze vereniging ook nog diverse commissies actief. Zij houden zich bezig met en zijn verantwoordelijk voor een specifiek takenpakket. Waar het bestuur het beleid op hoofdlijnen vaststelt zijn de commissies belangrijk om te zorgen voor de daadwerkelijke uitvoering daarvan binnen de vereniging.

Bij Seta hebben de commissies veel vrijheid om binnen de kaders (qua beleid en budget) die het bestuur aanreikt hun eigen invulling daaraan te geven. Zonder de vele vrijwilligers die betrokken zijn bij één of meerdere commissies zou het een stuk lastiger zijn om onze vereniging draaiende te houden. Op deze pagina is een overzicht te vinden van de diverse commissies en hun takenpakket. Ook is te zien wie er lid zijn van de commissies.