Commissies

Naast het bestuur zijn er binnen onze vereniging ook nog diverse commissies actief. Zij houden zich bezig met en zijn verantwoordelijk voor een specifiek takenpakket. Waar het bestuur het beleid op hoofdlijnen vaststelt zijn de commissies belangrijk om te zorgen voor de daadwerkelijke uitvoering daarvan binnen de vereniging.

Bij Seta hebben de commissies veel vrijheid om binnen de kaders (qua beleid en budget) die het bestuur aanreikt hun eigen invulling daaraan te geven. Zonder de vele vrijwilligers die betrokken zijn bij één of meerdere commissies zou het een stuk lastiger zijn om onze vereniging draaiende te houden. Op deze pagina is een overzicht te vinden van de diverse commissies en hun takenpakket. Ook is te zien wie er lid zijn van de commissies.

Ledenwerving, PR & Jeugd

De commissie Ledenwerving, PR & Jeugd (LPJ) heeft een gevarieerd takenpakket dat onder meer bestaat uit:

Ledenwerving

 • Organiseren van Table Stars The Battle (basisscholenkampioenschappen).
 • Acties initiëren en uitvoeren om nieuwe leden te werven. Gymlessen voor kinderen van de basisscholen en een open dag zijn voorbeelden van deze acties.

Public Relations (PR)

 • Het verzorgen van het wekelijks nieuws in ’t Klökske (weekblad voor Sevenum, Kronenberg en Evertsoord).

Voor kopie aanleveren per E-mail: klokske@ttvseta.nl (uiterlijk maandag 18.00 uur voor plaatsing in de betreffende week)

 • Plaatsen van advertentie en redactionele stukken in diverse bladen.
 • Webmaster voorzien van Up-to-date informatie voor publicatie op de website en social media.

Jeugd

 • Het organiseren voor activiteiten voor de jeugd (deels buiten het tafeltennis om) zoals ouder/kind toernooi, vriendjes/vriendinnetjes toernooi en minikamp.
 • Actief werven onder de jeugd voor deelname aan activiteiten en vrijwilligerswerk.

Overige taken

 • Organiseren van jaarlijkse informatie avond voor jeugd en ouders (in samenwerking met de Technische Commissie).

Samenstelling commissie

Livvy Willems (voorzitster), Hans Hagens (notulist), Bianca Drissen, Ron van Enckevort, John van der Coelen en Rik Clephas

De commissie vergadert ca. 5x per seizoen.

Technische Commissie

De Technische Commissie (TC) houdt zich bezig met kerntaken van de tafeltennisvereniging. Het takenpakket van de TC bevat onder meer:

Wedstrijden

 • Competitie
  • Teams samenstellen en opgeven voor de zaterdagcompetitie
  • Organiseren/begeleiden zaterdagcompetitie Seta teams
  • Organiseren van wedstrijden voor de beginnende jeugd.
 • Externe toernooien
  • Bekend maken / publiceren van toernooien waaraan Setaleden kunnen deelnemen.
  • Verzorgen inschrijving externe toernooien.
  • Organiseren vervoer en begeleiding bij jeugdtoernooien
 • Interne toernooien
  • Organiseren van clubkampioenschappen (kaKa) voor zowel jeugd, senioren als recreanten.
  • Organiseren van andere wedstrijdvormen voor de leden (naar behoefte).

Training

 • Organiseren van training voor jeugd en senioren.
 • Verzorgen van trainingen voor jeugd en senioren.
 • Verzorgen van gasttrainingen.
 • Begeleiden van jeugd die gebruik maakt van gecentraliseerde trainingen vanuit de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB).

Materiaalbeheer

 • Beheren tafeltennis- en trainingsmaterialen (tafels, netten, afrastering, ballen, batjes, robot en overige spelmaterialen).
 • Bestellen batjes, rubbers, e.d. voor leden.

Meer informatie hierover is te vinden op de website onder “contact” – “bestellen tafeltennismaterialen”.

Samenwerking

 • Deelnemen aan bijeenkomsten uit het oogpunt van samenwerking vanuit de NTTB of andere organisaties.

Wedstrijden en trainingen specifiek voor recreanten vallen onder het recreantenkader.

Samenstelling commissie en taakverdeling 
René Kerstjens – voorzitter, competitieleider en toernooileider
Guus Roosen – notulist
Ron van Enckevort – training, materiaalbeheer en financiële zaken

(Vacature)

De commissie vergadert ca. 4 keer per seizoen.

Recreantencommissie

De recreantencommissie houdt zich bezig met alle activiteiten waarbij de recreanten betrokken zijn. Kerntaken zijn het samenstellen van de teams voor de door-de-weekse-recreantencompetitie, het regelen van een trainer voor de recreantentraining en het organiseren van het Seta-recreantentoernooi per seizoen in Stapvast.

Samenstelling recreantencommissie:
Sjaak van Enckevort (voorzitter), Hans Cloostermans, Heidi Vervoort, Theo Houben (tevens contact persoon namens bestuur)

Gerard Bodelier is bij Seta competitieleider voor de door-de-weekse recreantencompetitie.

Poets- & Kantinecommissie

De poets- en Kantinecommissie (PKC) houdt zich bezig met taken rondom de kantine van het clubgebouw Stapvast. Het takenpakket van de PKC bevat onder meer:

Kantine

 • Samenstellen en distribueren van kantinerooster
 • Controle op uitvoering van kantinediensten
 • Inkoop en voorraadbeheer kantine
 • Evalueren en aanpassen assortiment
 • Zorgen voor registratieformulieren, prijslijsten e.d. (i.s.m. bestuur)

Poetsen

 • Uitvoeren wekelijkse schoonmaakwerkzaamheden clubgebouw (binnen)
 • Inkoop poetsmaterialen
 • Afvoer afval
 • Wassen handdoeken, e.d.

Alle genoemde taken onder “Poetsen” worden uitgevoerd door één vrijwilliger die hiervoor een vergoeding ontvangt.

Samenstelling commissie
Rik Clephas, Peter Wetjens en Gijs Janssen

Taakverdeling 
Gijs Janssen – roostermaker kantinediensten
Karin van Gasteren – inkoop en voorraadbeheer drank
Hans Willems – poetsen & inkoop / voorraadbeheer poetsspullen
Rik Clephas en Peter Wetjens – inkoop en voorraadbeheer etenswaren

De commissie vergadert ca. 2 keer per seizoen.

Onderhoudscommissie

Doordat Seta gebruikt maakt van een eigen gebouw, Tafeltenniscentrum Stapvast, zal de vereniging dit ook zelf moeten onderhouden. Hiervoor heeft Seta een aparte commissie met een aantal erkende klussers die ervoor zorgen dat het gebouw er altijd prima uitziet en eventuele gebreken zo snel mogelijk worden opgelost. De Onderhoudscommissie houdt zich bezig met zowel de grote als kleine klusjes en doet dit zowel preventief als na het ontstaan van gebreken. Enkele voorbeelden zijn het vervangen van lampen, het repareren van de vloer, verfen en ga zo maar door.

Samenstelling Onderhoudscommissie:
Sjaak van Enckevort (voorzitter), Jan Nellen, Piet Janssen, Hans Willems, Peter Wetjens en Eric van Gasteren

Rommelmarktcommissie

Al vele jaren is er een vaste groep leden binnen Seta die zich inzetten om de jaarlijkse rommelmarkt op Hemelvaartsdag te organiseren. Deze commissie begint al een paar maanden vantevoren met de voorbereidingen om er zeker van te zijn dat alles op de dag zelf vlekkeloos verloopt. Het organiseren van een rommelmarkt vergt meer tijd en inspanning als dat velen van jullie zullen denken. De commissieleden steken veel tijd in het inzamelen en ophalen van spullen die geschikt zijn voor de rommelmarkt. Ook zorgen zij ervoor dat in een paar dagen tijd tafeltenniscentrum Stapvast omgetoverd wordt van een sportzaal tot een heuse rommelmarktlocatie. Daarnaast krijgen ze het elk jaar weer voor elkaar om een groot deel van de Setanen te laten meehelpen tijdens de rommelmarkt.

Weer of geen weer, elk jaar is de rommelmarkt weer erg succesvol in vele opzichten. Dit komt mede door de prima organisatie die altijd een grote keuze aan prullaria aanbiedt voor zowel de echte verzamelaars als de mensen die niet specifiek iets zoeken.

De volgende rommelmarkt van Seta staat alweer gepland en wel op:
Donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag)

Samenstelling Rommelmarktcommissie:
Esmeralde Veldpaus, Loes Groetelaers, Kim van Vegchel & John van der Coelen