Takenpakket bestuur

Het bestuur heeft als taak om het beleid van Seta te bepalen en te toetsen op zowel korte als lange termijn. Ook is zij er verantwoordelijk voor dat Seta een financieel en sportief gezonde vereniging is en blijft. Verder ziet het bestuur er op toe dat er intern en extern een goede communicatie is en organiseert zij “niet-tafeltennisactiviteiten” zoals de afsluitingsavond van het seizoen. Een aantal formele taken en regels zijn terug te vinden in de statuten (.pdf bestand) en het huishoudelijk reglement (.pdf bestand).

Binnen het bestuur zijn er ook nog diverse posten die ingevuld moeten worden. Dit zijn de bekende posities van voorzitter, secretaris en penninmeester. Alle bestuursleden hebben daarnaast ook de taak om contact te houden met één of meedere commissies binnen Seta. Dit kan door middel van een volwaardig lidmaatschap van de betreffende commissie of slechts door het zijn van contactpersoon. Hierdoor houdt het bestuur zo kort mogelijke lijnen met de commissies om zodoende zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen.

Samenstelling bestuur Seizoen 2018-2019

Voorzitter

Theo Houben

Betrokken bij commissie(s):

  • Recreanten

Penningmeester

Ron van Enckevort

Betrokken bij commissie(s):

  • Ledenwerving, PR & Jeugd
  • Technische Commissie
  • Reclameborden & sponsoring

Lid

Jan van Gorp

Betrokken bij commissie(s):

  • Kantine
  • Onderhoud

Secretaris

*vacant*

Lid

*vacant*